Kompletní nabídka služeb

Fyzická ostraha objektů, osob a majetku

  • zpracování bezpečnostních analýz a projektů
  • fyzická ostraha průmyslových, správních objektů, stavenišť, skladů apod.
  • kontrolní činnost na vrátnicích
  • recepční činnost
  • nepravidelné fyzické kontroly objektů, pochůzková, patrolovací a informační služba
  • ostraha objektů kombinací fyzické a elektronické ostrahy

Přeprava finančních hotovostí

  • zajištění doprovodu finančních hotovostí, zboží a cenných papírů
  • zajištění pravidelných odvodů tržeb, převoz výplat zaměstnanců apod.